Dr. Nagy Zsuzsa Klaudia

Szakterületek

Polgári jog


klasszikus polgári jogi szerződések, így többek között ingatlan és ingó adásvételi, vállalkozási, megbízási, ajándékozási, bérleti, stb. szerződések szerkesztése, ellenjegyzése 

Gazdasági jog


gazdasági társaságok alapítása, átvilágítása (due diligence), társasági iratok módosítása, üzletrész átruházások bonyolítása, kapcsolódó ügyletek tekintetében tanácsadás 


Ingatlanjog


telekalakításokkal kapcsolatos eljárás, engedélyezési eljárások, értékesítéshez kapcsolódó tanácsadás, vételi ajánlat, adásvételi szerződés készítése, elővásárlási joggal kapcsolatos kérdések, társasház alapítás


Elektronikus kereskedelmi jog


weboldalak általános szerződési feltételeinek (üzletszabályzatok, felhasználási feltételek) megszövegezése, használatban lévő általános szerződési feltételek (ÁSZF) felülvizsgálata, jogszabályoknak való megfeleltetése 


Szellemi tulajdonjog


nemzeti és nemzetközi védjegybejelentések során képviselet ellátása, tanácsadás  


Munkajog


munkaszerződések, tanulmányi szerződések és egyéb munkajogi vonatkozású szerződések, okiratok készítése, módosítása, munkajogi tanácsadás mind munkavállalói, mind munkáltatói oldal részére