Dr. Nagy Zsuzsa Klaudia

Szolgáltatások

Ügyvédi letétkezelés 

A letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos MÜK szabályzatban foglaltaknak megfelelő ügyvédi letétkezelés, amelynek tárgya lehet pénz, pénzhelyettesítő eszköz, értékpapír vagy értékkel bíró egyéb vagyontárgy.

TakarNet 

A TakarNet használatával gyorsan és egyszerűen intézkedhetünk az alábbi iratok beszerzésese felől: nem hiteles tulajdoni lap másolat, e-hiteles tulajdoni lap másolat, térképmásolat (helyszínrajz).

JÜB

A Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer a KEKKH kezelésében lévő rendszer, amely elektronikus úton szolgáltat adatokat (többek között) az ügyvédek számára a személyi- és okmány-nyilvántartásokból, valamint jármű-nyilvántartásból a személyazonosság-, illetve okmányvalódiság megállapításához, jármű-, tulajdonosi adatok megállapításához, illetve lakcím-tudakozódáshoz, a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében.

Céginformációs Szolgálat

A Céginformációs Szolgálat biztosítja a cégnyilvántartásban szereplő cégek cégjegyzékben szereplő adatainak és cégiratainak megismerését, kérelemre a cégjegyzékben szereplő hatályos vagy törölt adatokról, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem számítógépen rögzített, még be nem jegyzett adatairól tájékoztatást ad, továbbá hiteles, vagy nem hiteles másolatot ad a cégek elektronikus úton feldolgozott beszámolóiról, valamint az elektronikus úton feldolgozott cégiratokról.

Elektronikus Fizetési Meghagyások

A fizetési meghagyás elektronikus úton indítható pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló polgári nemperes eljárás, amely a leggyorsabb és leginkább költségkímélő megoldás követelésének érvényesítésére. Ha az adós a fizetési meghagyásnak nem mond ellent, úgy akár három hét alatt jogerős végzés születhet. Ha az adós ellentmond, az ügy perré alakul. Csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető az egymillió forintot meg nem haladó lejárt követelés, feltéve, hogy az adósnak van ismert belföldi lakóhelye, illetve székhelye.

Az oldalon elhelyezett jogi tájékoztatás nem teljes körű. Kérem, hogy pontos tájékoztatásért keressen a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségek valamelyikén.